Wijnfeest

de elleboog van mijn rechterarm
tussen boven en onder
knelt een zenuw af
daag’lijks ongemak

dat het mij weerhoudt
eens flink te drinken
een feestje tot
des morgens vroeg

een potje schaak
een dobbelspel
of met kaarten
en een schijfje
worst

leverworst en kaasjes
een bolletje mostaard
waar alleen een veeg
van overblijft

~ Fred Händl, 2013